CU kiest niet voor herhaling van zetten

CU jaarverslag voortgangdonderdag 28 juni 2018 21:05

Tijdens de bespreking van de Jaarstukken 2017 en het 1e voortgangsverslag 2018 heeft Roel Kamphuis (fractievoorzitter) ervoor gekozen niet de inbreng voor het coalitieakkoord en de inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord voor een groot deel te herhalen.

De jaarstukken 2017 en het 1e voortgangsverslag 2018 lezende (even naar beneden scrollen), werd al snel duidelijk wat de verschillende fracties naar voren zullen brengen tijdens de bespreking. Belangrijke punten uit onze inbreng voor het coalitieakkoord zijn zeker genoemd, net als van onze inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord. Om niet in herhaling te vallen heeft Roel Kamphuis zich beperkt tot slechts enkele punten. (Zie afbeelding)

Wat belangrijk is om te weten:

 • Qua schuldhulpverlenging komt er in het najaar een beleidsplan 2019-2022 waar de aandacht meer op preventie gericht zal zijn. Tijdens de Thema uur hierover is duidelijke input op dit vlak gegeven die we verwachten terug te zien in het beleidsplan.
  Voorkomen blijft altijd beter dan de financiele zelfredzaamheid pas na het hebben van grote schulden te herstellen.

 • Er is door het nieuwe college een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor realisatie van 'tijdelijke' sociale huurwongingen. Als CU hebben we dit ook aangedragen om mee te nemen in het coalitieakkoord.

 • Herinrichting Vlietlaan is ook opgenomen in het Projectenboek.
  De optie 'Optimale verkeersveiligheid' in het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum is gesneuveld met het verzoek om te zoeken naar een andere optie die de verkeersveiligheid op en bij de overweg aan de Generaal de la Reijlaan verhoogd. Die is er niet. Adviezen van verkeersdeskundigen in de wind slaan is niet wat een raadslid zou moeten doen. Een extra voorsorteervak op de overweg maakt de risico's alleen maar groter, zeker voor fietsers om nog snel even de overweg over te willen steken.

Wat leuk was om even te vermelden is:

 • In het Projectenboek staat bij de BORgronden als risico opgenomen dat er een wachtlijst voor de hockeyclub bestaat.
  Dat is natuurlijk geen reden om er geen of minder woningen te gaan bouwen. Wel zijn er maatregelen te nemen om er woningen te bouwen voor nieuwe inwoners die zeer waarschijnlijk niet gaan hockeyen. Meer sociale, betaalbare woningbouw is daar een goed voorbeeld van, zeker als de doelgroep ook nog senioren zou zijn.
  Onderzoek daarnaast b.v. de mogelijkheid voor het realiseren van een Knarrenhof en breng de Projectontwikkelaar in contact met hen. Onlangs was er nog een informatie avond in het gemeentehuis over de wens voor een Knarrenhof in Gooise Meren.

« Terug