Onderzoek minder treinen Gooise Lijn

Gooise LIjn 2donderdag 20 september 2018 16:17

Het amendement "Meer inspanning Metropool Regio Amsterdam Platform Mobiliteit" is gisteravond 19 september 2018 aangenomen door de Raad van Gooise Meren. Het verbaasde Roel Kamphuis dat er voor het Platform Mobiliteit geen budget beschikbaar is gesteld om verbeteringen van het Openbaar Vervoer vanuit/via de Gooi & Vechtstreek richting Amsterdam te onderzoeken.
Reden om het amendement in te dienen.

UIt bijvoorbeeld het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek Oostkant Amsterdam komt naar voren dat de treinen Hilversum Amsterdam meer dan 100% bezet zijn in de ochtendspits. Met andere woorden: reizigers moeten staan om op hun plaats van bestemming te komen. Wie regelmatig tijdens de ochtensspits op de Gooise Lijn reist, zal dit zeker hebben ervaren.

Het idee is om te onderzoeken of de Gooise Lijn ontlast kan worden van treinen die tussen Utrecht en Almere rijden. Als eerste motivaite om de doorstroom op de overwegen in Gooise Meren acceptabel te laten zijn. Een tweede motivatie is zeker om de bereikbaarheid per Openbaar Vervoer van plaatsen tussen Almere en Hilversum te verbeteren.

Na de sanering van de sporen en modernisering van de beveiligingsinstallaties wordt de verwachte wachttijd bij de overwegen naast het station Naarden-Bussum al aanmerkelijk verbeterd. Mocht ontlasting gerealiseerd worden dan ontstaat de mogelijkheid om te onderzoeken of er meer treinen tussen Hilversum en Amsterdam in te zetten zijn, in met name de ochtendspits, om de meer dan 100% bezetting van de treinen te verminderen.
Je betaald uiteindelijk, voor je gevoel in ieder geval, voor een zitplaats.

De wens van verdiepte ligging van het spoor zal zeker voor 2030 niet gerealiseerd worden. Het is zelfs de vraag of dat project voor de MIRT 2030-2040 prioriteit gaat krijgen.
In dat geval kunnen treinen elkaar zo snel mogelijk opvolgen als veiligheidstechnisch is toegestaan.
De doorstroom bij de overwegen in Gooise Meren is dan maximaal. Er zijn namelijk geen belemmeringen meer om van de ene kant van het spoor naar het andere kant van het spoor te komen; de trein rijdt onder je door.

Inhoud van het amendement:

  • Het platform mobiliteit richt zich op knooppuntontwikkeling rondom stations en neemt deel aan diverse mobiliteitsprojecten (MIRT Oostkant Amsterdam, optimalisering verbinding Almere - Gooi - Utrecht, etc.).
  • Het belang van samenwerking op Metropaal Regio Amsterdam schaal op juist deze onderwerpen wordt onderschreven.
  • Vanuit Gooise Meren wordt daarbij benadrukt dat onderzoek naar de ontlasting van de Gooise Lijn tussen Hilversum en Weesp een belangrijk punt is om de doorstroom van het verkeer over de overwegen in de gemeente Gooise Meren te blijven borgen.
  • De frequentie van treinen neemt volgens planning in 2020 al toe en op termijn behoort spoorboekloos rijden op de Gooise Lijn zeker tot de mogelijkheden.
  • Een alternatieve hoogfrequente, voldoende snelle OV-verbinding, bijvoorbeeld via Light Rail, vanuit Almere, via Huizen/Blaricum en Hilversum naar Utrecht kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
  • Tevens kan dit zorgen voor een betere ontsluiting via OV van de plaatsen die tussen Almere en Hilversum liggen.

« Terug