Welkom bij de ChristenUnie Bussum

Wij kijken uit naar ... #GR2022

Programmabegroting 2020-2023 - Speerpunten CU

GooiseMeren huisje boompje.pngdonderdag 07 november 2019 21:54 Geen Algemene Beschouwingen in Gooise Meren over de Programmabegroting.
Wel de mogelijkheid om enkele speerpunten te benoemen, waar we als ChristenUnie de nadruk op willen leggen. Natuurlijk met de mogelijkheid voor het indienen van Amendementen of Moties. Met of zonder resultaat tijdens het stemmen over het amendement of de motie, maar wel daarmee extra aandacht kunnen vragen voor het betreffende onderwerp. lees verder

Blijverslening iets voor u?

Blijverslening.jpgmaandag 01 juli 2019 23:02 In veel gemeenten bestaat er al de mogelijkheid om een zogenoemde bljiverslening aan te vragen, waarmee aanpassingen kunnen worden uitgevoerd, om langer in de eigen woning te blijven wonen.
In Muiden, Naarden, Muiderberg en Bussum wachten inwoners al zeker twee jaar op toegezegde invulling van een regeling. lees verder

Algemene Beschouwingen 2019 - Perspectief nota

Roel Kamphuisdonderdag 27 juni 2019 22:44 Woensdag 26 juni heeft Roel Kamphuis als Raadslid voor de ChristenUnie weer actief inbreng gegeven tijdens de mening vormende raadsvergadering. Goed om de aandacht te leggen bij de moties en amendementen die de verschillende partijen inbrachten. Het politieke praatje heeft iedere partij schriftelijk gedeeld. Lees hier die van de ChristenUnie: lees verder

  Volg ons op Facebook: @CUGooiseMeren

We bereiden ons voor op een plek in de raad van de gemeente Gooise Meren, omdat we vanuit de uitgangspunten van de ChristenUnie bij willen dragen aan een goede woonomgeving in Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Op deze website kunt u nieuws vanuit de lokale ChristenUnie vinden. Wij horen het graag als u vragen, opmerkingen of ideeën hebt!

Doet u mee?

De ChristenUnie wil er zijn voor alle mensen. Wij staan voor een vrije samenleving, een duurzame economie, voor een dienstbare en rechtvaardige overheid, voor de bescherming van het kwetsbare leven, voor zorg voor elkaar en voor Gods schepping. Daarom zijn we er graag bij als er politieke knopen moeten worden doorgehakt. Lokaal, maar ook in het provinciale en landelijke bestuur. Zo proberen we in de praktijk te doen waar we in geloven, ons hart een stem te geven.

Daarbij maken we graag gebruik van uw hulp! Wilt u met ons meedenken of meedoen? Wordt dan nu lid! Ga naar http://www.christenunie.nl/lidworden. Als u zich als Bussummer, Muider. Muiderberger of Naarder inschrijft wordt u vanzelf lid van de lokale kiesvereninging.

Nieuws van de ChristenUnie Gooise Meren