Welkom bij de ChristenUnie Bussum

ChristenUnie Gooise Meren #GR2018

Provinciale en Waterschapsverkiezingen - geef uw stem

Regio Gooi en Vechtstreek (2).pngdonderdag 07 maart 2019 21:27 20 Maart mogen we weer naar de stembus om de ChristenUnie een belangrijke stem te geven in Provinciale Staten van Noord-Holland en in het Algemene Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
En ... beide lijsttrekkers, Michel Klein en Elmer Benjamin zijn inwoners van Gooise Meren. lees verder

Sloepenroute Vecht - Muiden - Naarden - Gooimeer

Sloepenroute Vecht Noord en Naarden.jpgwoensdag 14 november 2018 23:04 Niet meer en niet minder dan een sloepenroute dat is wat de ambities gesteld aan de raad inhouden.
De door de ChristenUnie Gooise Meren ingediende moties voor het verkennen van het echt inrichten van een sloepenroute zijn daarom aangehouden. lees verder

Blijf bij eerder besluit inrichting overweg Comeniuslaan / Zwarteweg

Afbeelding1 (2)zaterdag 29 september 2018 22:22 Dat is waar Roel Kamphuis namens CU Gooise Meren toe opriep door de diverse vragen die gesteld werden aan de verantwoordelijke ambtenaar tijdens de informele bijeenkomst over de drang van de wethouder om haar partijstandpunt binnen te halen: het afsluiten van de overweg bij de Comeniuslaan / Zwarteweg voor gemotoriseerd verkeer.
De gezamenlijke raadsfracties zullen in ruime meerderheid, na het weekend, hun zeer waarschijnlijk ongewijzigde standpunt laten weten aan het college.
Update dinsdag 2 oktober:
Het college heeft het advies van een zeer ruime raadsmeerderheid overgenomen. Besluit blijft zoals genomen: open voor al het verkeer en inrichting fietsstraat met auto te gast lees verder

  Volg ons op Facebook: @CUGooiseMeren

We bereiden ons voor op een plek in de raad van de gemeente Gooise Meren, omdat we vanuit de uitgangspunten van de ChristenUnie bij willen dragen aan een goede woonomgeving in Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Op deze website kunt u nieuws vanuit de lokale ChristenUnie vinden. Wij horen het graag als u vragen, opmerkingen of ideeën hebt!

Doet u mee?

De ChristenUnie wil er zijn voor alle mensen. Wij staan voor een vrije samenleving, een duurzame economie, voor een dienstbare en rechtvaardige overheid, voor de bescherming van het kwetsbare leven, voor zorg voor elkaar en voor Gods schepping. Daarom zijn we er graag bij als er politieke knopen moeten worden doorgehakt. Lokaal, maar ook in het provinciale en landelijke bestuur. Zo proberen we in de praktijk te doen waar we in geloven, ons hart een stem te geven.

Daarbij maken we graag gebruik van uw hulp! Wilt u met ons meedenken of meedoen? Wordt dan nu lid! Ga naar http://www.christenunie.nl/lidworden. Als u zich als Bussummer, Muider. Muiderberger of Naarder inschrijft wordt u vanzelf lid van de lokale kiesvereninging.

Nieuws van de ChristenUnie Gooise Meren